Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cao Bằng
 • Đàm Thị Nha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   damnha83@gmail.com
 • Bế thị Tìm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn